Czerniak leczenie

Czerniak należy do grupy nowotworów skóry. Jego leczenie jest możliwe pod warunkiem szybkiego wykrycia zmian – tutaj decydujące znaczenie ma samokontrola pacjenta. Z tego powodu wszystkie nowe zmiany, które będą większe niż pół centymetra, powinny być obejrzane przez dermatologa. Badanie histopatologiczne da podstawy do tworzenia dalszej diagnozy.

Komórki nowotworowe.

Jeśli zmiana nie jest duża, a proces tworzenia komórek nowotworowych dopiero się zaczął, można wyciąć zmianę wraz z dość dużym marginesem. Im większy był nowotwór, tym większy musi być margines wycinania tkanek. Leczenie chirurgiczne nie przyniesie skutku w przypadku nowotworu złośliwego. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest chemioterapia, która pozwoli na wyeliminowanie przerzutów w całym ciele – nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie guza. Podobne zadanie ma radioterapia. W najgorszych przypadkach rozsianego czerniaka stosuje się immunoterapię. Pobudza ona komórki ciała do walki z nowotworem, jednak takie leczenie jest dopiero w fazie eksperymentalnej.

TAGI: Czerniak, nowotwór skóry, samokontrola, leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Chroń skórę 2021